Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFF utökar grön 2-års obligation

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag utökat lån 149 som förfaller 2026-02-21 med 414 Mkr. Ny utestående volym är 988 Mkr. Obligationen löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,35 %. Swedbank och Danske Bank har agerat rådgivare till SFF.      

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Även denna emission var kraftigt övertecknad med en orderbok på mer än 1,3 Mdr, vilket är mycket positivt för framtida emissioner för SFF, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29          

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden
via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pant i fastigheter, och noteras på
Nasdaq Stockholm. Genom SFF fårinvesterare på obligationsmarknaden, säkerhet i en diversifierad och högkvalitativ           fastighetsportfölj.