Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFF emitterar grön 2-års obligation

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag emitterat en ny 2 årig obligation i grönt format. Emissionen var på 574 Mkr och obligationen förfaller 2026-02-21 och har en kupong om 3 – månaders Stibor plus 1,35 %. Swedbank och Danske bank har agerat rådgivare i denna transaktion.      

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Obligationsmarknaden är stark och emissionen var kraftigt övertecknad. Det är positivt att marknaden uppskattar SFFs gröna obligationer, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29          

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden
via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pant i fastigheter, och noteras på
Nasdaq Stockholm. Genom SFF fårinvesterare på obligationsmarknaden, säkerhet i en diversifierad och högkvalitativ           fastighetsportfölj.