Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFF tilldelas medelgrönt betyg av S&P för uppdaterat Grönt ramverk för gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag ett uppdaterat Grönt ramverk för emission av gröna obligationer. Swedbank har agerat rådgivare till SFF i samband med upprättandet av det uppdaterade Gröna ramverket. Det Gröna ramverket baseras på ICMA´s Green Bond Principles med anpassning till EU-taxonomin.   

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF och det Gröna ramverket finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Obligationsmarknaden visar tecken på klar förbättring under 2024 och ett uppdaterat Grönt ramverk med andrahandsutlåtande från S&P säkerställer hög kvalité på SFFs säkerställda gröna obligationer, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden
via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna
är säkerställda med pant i fastigheter, och noteras på
Nasdaq Stockholm. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerhet i en diversifierad och högkvalitativ            fastighetsportfölj.