Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn

Press & nyheter

Här hittar ni pressmeddelanden och nyheter som avser bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB. 

 

Presskontakt
Claes Helgstrand, VD och finanschef
Direkt +46 (0)8 508 906 14
Mobil +46 (0)70 557 21 37
claes.helgstrand@hansan.se

7 jul 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-06-30. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
30 maj 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-05-31. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
26 apr 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-31. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
17 apr 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 147. Obligationslånet har emitterats till en årlig fast ränta om 5,536 %. Obligationslånet förfaller 2025-03-03 och är på...
5 apr 2023
Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 5 april 2023 ersätter tidigare prospekt daterat 23 mars 2022. Prospektet finns att läsa på SFFs och...
9 mar 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-09. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
8 mar 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-08. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
28 feb 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag den årliga rapporten till våra investerare i Gröna obligationer.
24 feb 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån 139, tranch 2, med 248 Mkr. Obligationslånet har emitterats till en effektiv marginal mot Stibor 3-månader om 195 bps. Förfallodag på...
22 feb 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten bifogas detta pressmeddelande. SFF redovisar en omsättning om 115 217 Tkr och ett...
21 feb 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-02-03. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
20 feb 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-12-31. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
19 dec 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-12-19. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
16 nov 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-11-16. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
1 nov 2022
Styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har beslutat att redovisa scope 1 och 2 för bolaget och för den säkerställda utlåningsportföljen. Tidigare redovisades endast klimateffekter för...
16 aug 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2022. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...
25 apr 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån nr 132 som har förfallodag 2024-03-11 med 322 Mkr. Bolaget har även utökat obligationslån nr 136 som har förfallodag 2024-09-11 med 118...
23 mar 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet och det nya...
22 feb 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB ( SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB...
10 feb 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin andra obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 146 som är ett 2-årigt obligationslån som förfaller 2024-02-28. Obligationslånet...
3 feb 2022
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har gjort sin första obligationsemission för 2022. Bolaget har öppnat lån nr 145 som är ett 2-årigt grönt obligationslån och förfaller 2024-02-21...
14 sep 2021
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat lån nr 144 med 374 Mkr. Lån 144 är ett 5-årigt grönt obligationslån som löper med en ränta om 3 månaders Stibor plus 1,00 %. SEB har agerat rådgivare...
25 aug 2021
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 143 och 144. Lån 143 är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,60 %. Emitterat belopp...
19 aug 2021
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2021. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...