Hoppa till huvudinnehåll
Green Bonds

Gröna obligationer

Gröna obligationer

Grönt ramverk - MTN-Program
Svensk FastighetsFinansiering har i samarbete med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för att emittera Gröna obligationer under bolagets MTN-program om 12 000 Mkr.

För att säkerställa att SFFs gröna ramverk uppfyller högt ställd miljökrav har det verifierats i en Second Opinion av det oberoende forskningsinstitutet, CICERO, knutet till Oslo universitet, (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo).

November 2015 emitterade SFF sin första Gröna obligation och glädjande är att intresset ökar för att finansiera klimatsmarta och hållbara fastigheter. Det stärker ägarnas långsiktiga arbete för en grönare verksamhet, med fokus på att minska negativ miljöpåverkan, öka energieffektiviseringen och miljöcertifiera fastigheter.

SFF säkerställer att fastigheter som låntagarna önskar pantsätta vid emission av Gröna obligationer, uppfyller kraven i det Gröna ramverket. De Gröna obligationerna noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

Rapportering - Gröna obligationer
Hansan AB är service agent för SFF och har ansvar för bolagets information till marknaden, intressenter, investerare och ägare. Information, om Gröna Ramverket, CICEROs Second Opinion, rapporter, och brev till investerare publiceras här under SFF/Gröna obligationer, där länkar finns under Relaterade dokument.

Fakta - Ramverk Gröna obligationer
Konceptet utvecklades av Världsbanken och SEB under 2007, som ett svar på ökad efterfrågan från investerare, på klimatrelaterade traditionella investeringar. Sedan dess har den gröna marknaden stadigt vuxit, och blivit väl etablerad.

Fakta - CICERO
Den norska regeringen etablerade CICERO via Kungligt dekret år 1990. CICERO är ett oberoende forskningscentrum knutet till Universitetet i Oslo. CICEROs uppdrag är att bedriva forskning och lämna rapporter, information och expertråd om frågor som rör de globala klimatförändringarna och den internationella klimatpolitiken i syfte att förvärva kunskap, som kan bidra till att mildra klimatproblem och förbättra det internationella klimatsamarbetet.